Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Lytte til FM-radio

Lytte til FM-radio på din Walkman. Du kan ikke lytte til FM-radio uten å koble til hodetelefonene, ettersom hodetelefonledningen fungerer som antenne. Strekk ut ledningen så langt som mulig.

  1. Velg [FM Radio] på Home-menyen.
  2. Trykk på ()-knappen for å velge ønsket frekvens.
    Trykk på ()-knappen for å slå av FM-radioen.

Merknad

  • Innstillingene for lydkvalitet brukes ikke når du lytter til FM-radio.
  • Du kan ikke lytte til FM-radio når din Walkman er tilkoblet via Bluetooth.