Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Formatere et microSD-kort

Før du bruker et microSD-kort (ikke inkludert) i din Walkman for første gang, må du sørge for å formatere microSD-kortet ved hjelp av din Walkman ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Når du formaterer et microSD-kort, slettes alle data som er lagret på microSD-kortet, så pass på at du ikke sletter viktige data.

  1. Velg [SD Card Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Format SD Card] – [Yes].
    Alle data som er lagret på microSD-kortet, slettes.

Merknad

  • Sørg for å formatere microSD-kortet ved hjelp av din Walkman når du bruker det på din Walkman for første gang.