Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Maksimalt innspillbart antall sanger og tid (ca.)

De omtrentlige tidene er basert på et tilfelle der du overfører eller spiller inn kun 4 minutter lange sanger.

Antall

NWZ-A15 (16 GB)

MP3 128 kbps: Ca. 3600 sanger

Lineær PCM 1411 kbps: Ca. 330 sanger

FLAC 96 kHz / 24-bit: Ca. 100 sanger

FLAC 192 kHz / 24-bit: Ca. 50 sanger


NWZ-A17 (64 GB)

MP3 128 kbps: Ca. 15 000 sanger

Lineær PCM 1411 kbps: Ca. 1400 sanger

FLAC 96 kHz / 24-bit: Ca. 400 sanger

FLAC 192 kHz / 24-bit: Ca. 200 sanger

Tid

NWZ-A15 (16 GB)

MP3 128 kbps: Ca. 213 timer 20 min.

Lineær PCM 1411 kbps: Ca. 19 timer 20 min.

FLAC 96 kHz / 24-bit: Ca. 6 timer 00 min.

FLAC 192 kHz / 24-bit: Ca. 2 timer 40 min.


NWZ-A17 (64 GB)

MP3 128 kbps: Ca. 1000 timer 00 min.

Lineær PCM 1411 kbps: Ca. 86 timer 40 min.

FLAC 96 kHz / 24-bit: Ca. 26 timer 40 min.

FLAC 192 kHz / 24-bit: Ca. 13 timer 20 min.


  T-1480093