Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Koble fra en Bluetooth-lydenhet

Koble fra forbindelsen mellom din Walkman og en Bluetooth-lydenhet.

 1. Velg [Bluetooth] på Home-menyen.
 2. Velg [Disconnect Audio Device].

Hint

 • Hvis Bluetooth-lydenheten du vil koble til, har en NFC-funksjon, kan du koble fra med bare ett enkelt trykk.

Merknad

 • Bluetooth-forbindelsen kobles fra automatisk i følgende tilfeller:
  • Det er lite strøm igjen på batteriet i din Walkman.
  • Batteriet i din Walkman er utladet.
  • Din Walkman er koblet til en datamaskin via USB.
 • Når du avslutter Bluetooth-forbindelsen ved hjelp av Bluetooth-lydenheten, går din Walkman over i standby-modus. Hvis du ikke oppretter en annen Bluetooth-forbindelse innen 5 minutter etter dette, slås Bluetooth-funksjonen på din Walkman av automatisk.
 • En Bluetooth-forbindelse opprettholdes i 24 timer, elv om det ikke spilles av noe innhold i løpet av denne perioden. Tidsrommet kan eventuelt være kortere, avhengig av hvilken Bluetooth-lydenhet du bruker.