Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Din Walkman slås automatisk av og på.

  • Hvis det oppstår en feil, slås din Walkman av og på igjen automatisk.