Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

[Connected USB (Storage in use: system storage)] eller [Connected USB (Storage in use: SD card)] vises fremdeles på Walkman-skjermen selv om du bruker "Trygg fjerning av maskinvare" på datamaskinen.

  • Når du bruker Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1, vil Walkman-skjermen fremdeles vise [Connected USB.]. Dette er ikke et problem, forutsatt at operasjonen "Trygg fjerning av maskinvare" er fullført. Koble Walkman fra datamaskinen.