Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Det kommer bare lyd fra den ene siden av hodetelefonene.

  • Lyden høres ikke på riktig måte hvis pluggen ikke er satt ordentlig inn i kontakten. Skyv inn hodetelefonpluggen til den klikker på plass.
  • Det kan hende at det er brudd i hodetelefonledningen, forårsaket av for eksempel unødvendig press på ledningen.