Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Stille inn tidsuret for deaktivering av skjerm

Du kan stille inn hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av når enheten ikke betjenes.

 1. Velg [Settings] på Home-menyen.
 2. Velg [Common Settings] – [Screen Off Timer] – ønsket innstilling.

Merknad

 • Skjermen slås ikke av i følgende tilfeller:
  • ved avspilling eller sletting av videoer eller videopodcaster
  • ved avspilling av sanger i avspillingsskjermbildet med [Display Lyrics] satt til [On (Screen Always On)] for musikk
  • ved avspilling av sanger i avspillingsskjermbildet med [Dance/Karaoke/Language] satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode] for musikk
  • ved bruk, oppretting eller gjenoppretting av databaser
  • når alarmen går av
  • ved behandling av Bluetooth-forbindelser
  • ved søk etter FM-radiostasjoner
  • ved automatisk lagring av FM-radiostasjoner
 • Lysstyrken på skjermen reduseres når Walkman er koblet til en datamaskin.