Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Det er ikke ut til at lydeffektene har noen effekt når du lytter til lyd via en Bluetooth-lydenhet.

  • Det kan være at lydeffekter ikke er aktivert. Sett [Sound Effect Preset] til [On].