Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Datoen og klokkeslettet er tilbakestilt.

  • Hvis du lar din Walkman ligge en stund med tomt batteri, kan det hende at datoen og klokkeslettet blir tilbakestilt. Dette er ikke en funksjonsfeil. Lad batteriet og still inn datoen og klokkeslettet på nytt.