Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące obsługi odtwarzacza WALKMAN® i jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów.

Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.


Funkcja LDAC jest dodana do obsługiwanych kodeków Bluetooth po aktualizacji oprogramowania odtwarzacza Walkman do wersji 1.10 lub nowszej.
Ustawianie jakości odtwarzania bezprzewodowego (wersja oprogramowania 1.10 lub nowsza)


Po aktualizacji oprogramowania odtwarzacza Walkman do wersji 1.20 lub nowszej dostępne będą nowe funkcje. W szczególności możliwe będzie przełączanie pamięci podczas połączenia z komputerem.
Wybieranie pamięci