Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder din WALKMAN®.

Färgen på den typ av Walkman som säljs i vissa länder/regioner kan skilja sig från den som visas ovan.


LDAC läggs till de Bluetooth-kodekar som stöds när du uppdaterar systemprogramvaran på din Walkman till version 1.10 eller senare.
Ställa in kvaliteten på trådlös uppspelning (systemprogramvaruversion 1.10 eller senare)


En del funktioner läggs till din Walkman när du uppdaterar systemprogramvaran till version 1.20 eller senare. Det är i synnerhet förmågan att byta vilket minne som ska användas när enheten är ansluten till en dator som har lagts till.
Välja vilket minne som ska användas