Digital Music PlayerNWZ-B183/B183F

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące obsługi odtwarzacza WALKMAN® i jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów.