Digital Music PlayerNWZ-B183/B183F

Försiktighet

Om användning

Följande beskrivningar är viktiga för användning av din Walkman. Följ anvisningarna nedan.

 • Rör inte det laddningsbara batteriet med händerna om det läcker. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om batteriet läcker. Det kan finnas batterivätska kvar i din Walkman. Gnugga inte ögonen om du får vätskan i ögonen, det kan leda till allvarliga skador på synen. Skölj ögonen med rent vatten och kontakta läkare.

  Om du får vätska på din kropp eller dina kläder tvättar du bort den omedelbart. Om du inte gör det kan det leda till brännskador eller andra skador. Kontakta läkare om du bränns eller skadas av vätskan från batteriet.

 • Om din Walkman orsakar störningar på radio- eller TV-mottagningen stänger du av din Walkman och placerar den längre bort från radion eller TV:n.
 • Du kan känna svaga stickningar i öronen om luftförhållandena är mycket torra. Detta beror på statisk elektricitet som samlas i kroppen, och det är inte ett fel i din Walkman.

  Effekten kan minimeras genom att bära kläder som tillverkats av naturmaterial.

 • När du använder en rem (medföljer ej) ska du vara försiktig så att den inte fastnar när du rör på dig.

  Var även försiktig så att du inte svänger med din Walkman i remmen och skadar personer i din närhet.

 • Använd inte din Walkman om du uppmanas till detta vid start eller landning i ett flygplan.
 • Vid blixtar eller åska ska du omedelbart ta av hörlurarna och inte använda din Walkman.
 • Om du får en allergisk reaktion av de medföljande hörlurarna ska du omedelbart sluta att använda dem och kontakta en läkare.

Om användningsmiljön

 • Använd aldrig din Walkman i förhållanden där den utsätts för ljus, temperaturer, fuktighet eller vibrationer som är extrema. Lämna exempelvis inte din Walkman i en bil som står parkerad i solen eller i direkt solljus. Den kan missfärgas, bli skev eller skadas.
 • Lämna inte din Walkman på en plats där det finns mycket damm.
 • Lämna inte din Walkman på en ostadig yta eller en yta som lutar.

Om att hantera din Walkman

 • Håll i kontakten när du drar ut hörlurarna från din Walkman. Om du drar i hörlurssladden kan du skada sladden.
 • Utsätta inte skärmens yta för kraftiga stötar. Detta kan leda till missfärgningar eller problem med ljusstyrkan, eller andra fel på skärmen.
 • Se till att följa försiktighetsåtgärderna nedan när du använder din Walkman. Om du inte gör det kan du skada höljet eller så kan din Walkman sluta att fungera.
  • Sätt dig inte ned samtidigt som du har din Walkman i en bakficka.

  • Placera inte din Walkman i en väska samtidigt som hörlurarna/hörlurssladden är lindad runt den och väskan utsätts för kraftiga stötar.

Om att skydda din Walkman från att bli blöt

 • Utsätt inte din Walkman för vatten. Din Walkman är inte vattenskyddad. Följ försiktighetsåtgärderna nedan.
  • Tappa inte din Walkman i ett handfat eller en annan vattenfylld behållare.
  • Använd inte din Walkman i fuktiga miljöer eller i vått väder, exempelvis regn eller snö.
  • Se till att din Walkman inte blir blöt.

   Om du rör din Walkman med blöta händer eller placerar din Walkman i ett klädesplagg som är fuktigt kan din Walkman bli blöt vilket kan medföra att den slutar att fungera.