WALKMANNWZ-E583/E584/E585

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące obsługi odtwarzacza Walkman i jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów.