Digital Music PlayerNWZ-M504

Използвайте това ръководство, когато имате проблеми или когато искате да научите как да използвате вашия WALKMAN®.

Цветът на продаваните в някои държави/региони Walkman може да е различен от показаните по-горе.