Digital Music PlayerNWZ-M504

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące obsługi odtwarzacza WALKMAN® i jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów.

Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.