NWZ-W273

Помощно ръководство
Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно вашия “WALKMAN”.

4-454-921-63(1)