NWZ-W273

Příručka
Použijte tento návod, pokud se setkáte s potížemi nebo v případě dotazů ohledně přehrávače „WALKMAN“.

4-454-921-13(1)