NWZ-W273

Przewodnik pomocniczy
Podręcznik użytkownika jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów. Można w nim również znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące twojego odtwarzacza „WALKMAN”.

4-454-921-23(1)