NWZ-W273S/W274S

Помощно ръководство
Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно вашия “WALKMAN”.

4-476-213-72(1)