WALKMANNWZ-WH505/WH303

Utilizaţi acest manual când întâmpinaţi probleme sau când doriţi să aflaţi cum să utilizaţi Walkman-ul.