Digital Media PlayerNW-ZX2

Media Go installeren

Installeer Media Go op uw Windows-computer.

 1. Sluit uw Walkman aan op uw Windows-computer via USB.
 2. Controleer of [USB storage in use] op het scherm wordt weergegeven.

  Hint

  • Als [USB connected] wordt weergegeven, tikt u op [Turn on USB storage].
 3. Open de map "WALKMAN" door de onderstaande procedure te volgen die op uw computer aansluit.
  • Windows 7 of eerder:
   Selecteer "Start" – "Computer" en open de map "WALKMAN".

  • Windows 8:
   Selecteer "Bureaublad" in het "Startscherm" om "Bestandenverkenner" te openen. Open in de lijst "Computer" de map "WALKMAN".

  • Windows 8.1:
   Selecteer "Bureaublad" om "Verkenner" te openen. Open in de lijst "Deze pc" de map "WALKMAN".

 4. Dubbelklik op "FOR_WINDOWS".
 5. Dubbelklik op "MediaGo_WM(.exe)" in de map.

  Het setupbestand wordt uitgepakt.

  Afhankelijk van de versie van Windows, verschijnt er mogelijk een "Gebruikersaccountbeheer" scherm. Klik in dit geval op "Ja".

 6. Volg de instructies op het scherm om Media Go te installeren.

  Als u op "Voltooien" klikt na de installatie, wordt Media Go automatisch gestart.

Hint

 • Tijdens de installatie wordt u mogelijk gevraagd extra softwareonderdelen te installeren die nodig zijn om Media Go uit te voeren. Als u wordt gevraagd, volgt u de instructies op het scherm om de onderdelen te downloaden en installeren.
 • Als uw Windows-computer is aangesloten op internet, wordt de nieuwste versie van Media Go automatisch opgezocht en gedownload. Als een bericht wordt weergegeven dat u de nieuwste versie van Media Go moet installeren, klikt u op het bericht en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren.
 • Als [USB connected] wordt weergegeven op het scherm, tikt u op [Turn on USB storage] om de verbinding te voltooien.

Opmerking

 • Als de map "WALKMAN" niet wordt weergegeven, is [SD card] geselecteerd als de weer te geven opslag op de computer. Selecteer [System storage] op uw Walkman als de te gebruiken opslag.
 • Afhankelijk van de omgeving, moet u mogelijk de computer opnieuw opstarten. Volg de instructies op het scherm.