Digital Media PlayerNW-ZX2

U kunt geen verbinding maken via de Bluetooth-functie.

  • Schakel het Bluetooth-apparaat in en stel het in voor een Bluetooth-verbinding.
  • Uw Walkman kan geen verbinding maken met apparaten die niet gekoppeld zijn. Controleer of de Walkman gekoppeld is aan het Bluetooth-apparaat.
  • Plaats uw Walkman en het Bluetooth-apparaat binnen 1 meter van elkaar en zet het Bluetooth-apparaat aan. Sleep op het startscherm van de Walkman de statusbalk naar beneden, tik op - [BLUETOOTH] en selecteer vervolgens de naam van het Bluetooth-apparaat op de lijst waarmee u verbinding wilt maken.
  • De informatie over koppeling is mogelijk verwijderd. Voer de koppelingshandeling opnieuw uit.
  • Wanneer uw Walkman en het Bluetooth-apparaat zich te ver bij elkaar vandaan bevinden, kan een Bluetooth-verbinding mogelijk niet gemaakt worden, of wordt mogelijk onderbroken. Plaats de Walkman en het Bluetooth-apparaat dichter bij elkaar.