Digital Media PlayerNW-ZX2

Het geluid verspringt of er wordt ruis gegenereerd tijdens een Bluetooth-verbinding.

  • Apparaten die de frequentie 2,4 GHz gebruiken, zoals een draadloos LAN-apparaat, een draadloze telefoon of een magnetron, kunnen storing veroorzaken in de Bluetooth-verbinding. Gebruik uw Walkman en het aangesloten Bluetooth-audioapparaat uit de buurt van deze elektronische apparatuur.

  • De Bluetooth-verbinding wordt belemmerd door obstakels, zoals metaal, muren of mensen. Verwijder obstakels of wijzig de locatie voor goede communicatie.

  • De Bluetooth-verbinding kan instabiel worden, afhankelijk van de combinatie van de bitsnelheidsinstellingen voor de overdracht naar het verbonden Bluetooth-audioapparaat en de gebruiksomgeving.
    De Bluetooth-verbinding wordt mogelijk gestabiliseerd als u de volgende handelingen uitvoert.
    • Stel [Wireless playback quality] in op [Prioritize connection].
    • Schakel de Wi-Fi-functie uit.