Digital Media PlayerNW-ZX2

Content Transfer installeren

Installeer Content Transfer op uw Mac-computer.

 1. Sluit uw Walkman aan op uw Mac-computer via USB.
 2. Controleer of [USB storage in use] op het scherm wordt weergegeven.

  Hint

  • Als [USB connected] wordt weergegeven, tikt u op [Turn on USB storage].
 3. Selecteer "WALKMAN" in de zijbalk van de Finder.
 4. Dubbelklik op de map "FOR_MAC".
 5. Dubbelklik op "ContentTransfer.pkg".

  Het installatieprogramma wordt gestart.

 6. Volg de instructies op het scherm om Content Transfer te installeren.

  wordt weergegeven in het Dock wanneer de installatie is voltooid. Klik op om Content Transfer te starten.

Hint

 • Als de map "WALKMAN" niet wordt weergegeven, is [SD card] geselecteerd als de weer te geven opslag op de computer. Selecteer [Walkman] op uw System storage als de te gebruiken opslag.