Digital Media PlayerNW-ZX2

Berichtenlijst

[Check the volume level] wordt weergegeven.

  • Een alarm (pieptoon) en de waarschuwing [Check the volume level] worden gebruikt om uw oren te beschermen wanneer u het volume voor het eerst zo hoog zet dat dit schadelijk is voor uw oren. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door op de toets [OK] in het waarschuwingsdialoogvenster te tikken.

  • U kunt het volume hoger zetten nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd.
  • Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing elke 20 uur herhaald als het volume boven het niveau is ingesteld dat schadelijk is voor uw oren. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.