Digital Media PlayerNW-ZX2

Volumebediening (alleen voor landen en gebieden die voldoen aan Europese richtlijnen)

Een alarm (pieptoon) en de waarschuwing [Check the volume level] zijn bedoeld om uw oren te beschermen wanneer u het volume voor het eerst zo hoog zet dat dit schadelijk is voor uw oren. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door op de toets [OK] in het waarschuwingsdialoogvenster te tikken.

Opmerking

  • U kunt het volume hoger zetten nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd.
  • Na de eerste waarschuwing worden de pieptoon en waarschuwing herhaald om de 20 uur sinds het volume boven het niveau is ingesteld dat schadelijk is voor uw oren. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.
  • Als het volume is ingesteld op een niveau dat schadelijk is voor uw oren en u schakelt uw Walkman uit, wordt het volume automatisch omlaag gezet naar een niveau dat veilig is voor uw oren.
  • Het alarm (pieptoon) gaat niet af wanneer verbonden met een Bluetooth-audioapparaat.