Digital Media PlayerNW-ZX2

De computer herkent uw Walkman niet.

  • Als het resterende batterijvermogen laag is, laadt u de batterij op.
  • Wanneer u uw Walkman voor de eerste keer gebruikt of als u de Walkman lange tijd niet hebt gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat deze door de computer wordt herkend. Controleer of de computer de Walkman heeft herkend wanneer deze ongeveer 10 minuten op de computer aangesloten is.
  • Zorg ervoor dat de USB correct en veilig is aangesloten op de computer.
  • Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
  • Uw Walkman wordt mogelijk niet herkend als deze is aangesloten via een USB-hub. Sluit de Walkman rechtstreeks aan op de USB-aansluiting op uw computer.
  • Zorg ervoor dat de USB-verbinding niet uitgeschakeld is. Sleep de statusbalk naar beneden en tik vervolgens op [Turn on USB storage] op het meldingenvenster, gevolgd door [Turn on USB storage] en [OK].
  • Als de bovenstaande benaderingen geen oplossing vormen voor het probleem, houdt u de -toets ongeveer 8 seconden ingedrukt om uw Walkman te resetten. Probeer vervolgens de USB-verbinding opnieuw.