Digital Media PlayerNW-ZX2

Het volume instellen

U kunt het volume van het afspelen van inhoud, meldingen en alarms afzonderlijk regelen. Het [Master]-volume regelt het volume voor al deze geluiden tegelijkertijd, zonder de relatieve balans ertussen te wijzigen.

  1. Sleep de statusbalk omlaag en tik op - [SETTINGS].
  2. Tik op [ Sound] - [Volumes].
  3. Sleep de schuifregelaar om het individuele volume aan te passen en tik vervolgens op [OK].

Opmerking

  • Als het geluid van muziek, een video of een spel niet te horen is, zet u het volume hoger door de schuifregelaar [Music, video, games, & other media] te slepen.
  • Als u het volumeniveau van [Music, video, games, & other media], [Notifications] of [Alarms] op nul (stil) zet, blijft het geluid stil, zelfs als u het [Master]-volume verhoogt.