Digital Media PlayerNW-ZX2

Er is geen geluid.

  • Controleer of het [Master] volume niet op nul is ingesteld.
  • Controleer of het [Music, video, games, & other media] volume niet op nul is ingesteld.
  • Er wordt geen geluid weergegeven door de hoofdtelefoon die is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting als een Bluetooth-audioapparaat verbonden is via Bluetooth-verbinding.
  • Als er geen geluid wordt weergegeven door een Bluetooth-audioapparaat, is de koppeling of verbinding mogelijk niet voltooid. Controleer de Bluetooth-verbinding.
  • Als het probleem nog steeds blijft bestaan nadat de bovenstaande oplossingen zijn uitgevoerd, houdt u de toets ongeveer 8 seconden ingedrukt om uw Walkman te resetten.