Digital Media PlayerNW-ZX2

Gebruik van de volumetoetsen "+" en "-"

Pas het hoofdvolume snel aan door de toetsen () op uw Walkman te gebruiken. Zie "Het volume instellen" voor meer aanpassingen in de volumebediening.

Hint

  • Als er geen geluid is, zelfs niet als u op de toetsen () drukt, sleept u de statusbalk omlaag, tikt u op - [SETTINGS] - [Sound] - [Volumes], en schuift u [Music, video, games, & other media] om het volume hoger te zetten.