Digital Media PlayerNW-ZX2

Materiaal overzetten met de Finder

Materiaal zoals muziek kan rechtstreeks worden overgezet met slepen en neerzetten in de Finder.

 1. Selecteer op uw Walkman de opslag ([System storage] of [SD card]) als de bestemming voor het ontvangen van materiaal.
 2. Sluit uw Walkman aan op een actieve computer via USB.
 3. Selecteer "WALKMAN" in de zijbalk van de Finder.
 4. Open de map waarnaar u materiaal wilt overzetten.

  Muziekbestanden of mappen overzetten: "Music"-map

  Fotobestanden of mappen overzetten: Map "Picture", "Pictures" of "DCIM"

  Videobestanden of mappen overzetten: Map "Video", "Movies" of "DCIM"

 5. Sleep de gewenste bestanden of mappen () en zet deze neer in de gewenste map () in de map "WALKMAN".

Hint

 • Als u [SD card] als de te gebruiken opslag hebt geselecteerd, wordt het volumelabel van de microSD-kaart (niet bijgeleverd) weergegeven in plaats van "WALKMAN" in stap 3 en 5 hierboven.

Opmerking

 • Wijzig de naam van de map "Music" niet en verwijder deze map niet.
 • Sommige nummers kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op uw Walkman omdat deze beschermd zijn door copyright.
 • Verbreek de verbinding met uw Walkman niet terwijl de gegevens worden overgezet. Anders worden de gegevens die worden overgezet of opgeslagen op de Walkman mogelijk beschadigd. Als de Walkman wordt losgekoppeld terwijl er bestanden worden overgezet, blijven er mogelijk onnodige bestanden op de Walkman achter. In dit geval zet u de bruikbare bestanden terug op de computer en formatteert u de Walkman.
 • Afhankelijk van de taalinstellingen op uw Walkman, wordt de informatie van het overgezette materiaal mogelijk niet goed weergegeven.