Digital Media PlayerNW-ZX2

Materiaal, zoals muziek, stopt plotseling tijdens het afspelen.

  • De batterij is bijna leeg of de batterij is helemaal leeg.
  • Het materiaal wordt mogelijk niet ondersteund door uw Walkman. Selecteer ander materiaal om af te spelen.
  • Als er een Bluetooth-audio-apparaat is verbonden, controleert u de verbindingsstatus.