Digital Media PlayerNW-ZX2

U kunt geen verbinding maken met één aanraking (NFC).

  • Wanneer een dialoogvenster op het scherm wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen. Wanneer u uw Walkman en het Bluetooth-audioapparaat voor het eerst met elkaar verbindt, moet u niet alleen de symbolen tegen elkaar houden, maar moet u de apparaten ook koppelen.
  • Als uw Walkman het Bluetooth-audioapparaat niet herkent, beweegt u de Walkman langzaam in alle richtingen met de N-markering tegen de N-markering van het Bluetooth-audioapparaat.
  • Als er een klem of hoesje is bevestigd aan het apparaat dat u wilt verbinden met uw Walkman, verwijdert u de klem of het hoesje.
  • De NFC-ontvangstgevoeligheid van het apparaat dat u gebruikt, is mogelijk onvoldoende om een verbinding met één aanraking (NFC) tot stand te brengen. In dit geval koppelt u de apparaten om de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
  • Afhankelijk van het Bluetooth-audioapparaat moet de NFC-functie of het apparaat mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-audioapparaat voor meer informatie.
  • Sleep de statusbalk omlaag, tik op - [SETTINGS] - [More] en controleer of [NFC] aangevinkt is.