Digital Media PlayerNW-ZX2

Een microSD-kaart verwijderen

U kunt een microSD-kaart (niet bijgeleverd) uit uw Walkman verwijderen.

 1. Sleep de statusbalk naar beneden en tik op - [SETTINGS].
 2. Tik op [ Storage], blader naar beneden en tik op [Unmount SD card] - [OK].

  Op het deelvenster met meldingen wordt [Safe to remove SD card] weergegeven.

 3. Trek het microSD-kaartsleufklepje () er helemaal uit.
 4. Draai het microSD-kaartsleufklepje () naar beneden om de microSD-kaartsleuf bloot te leggen ().
 5. Duw de microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf (). Zodra de microSD-kaart naar buiten schiet, verwijdert u deze uit de sleuf ().

  Uw Walkman werkt de database bij. Het afspelen van muziek of video's stopt.

 6. Sluit het microSD-kaartsleufklepje ().

Opmerking

 • Controleer of het toegangslampje () uit is voordat u de microSD-kaart verwijdert.
 • Als u nummers hebt toegevoegd aan een afspeellijst die opgeslagen zijn op een microSD-kaart, worden deze nummers verwijderd van de afspeellijst als u de microSD-kaart verwijdert uit uw Walkman. De nummers worden niet hersteld als de microSD opnieuw wordt ingevoerd. Voer de microSD-kaart in en voeg het verwijderde nummer opnieuw toe aan de afspeellijst.
 • Gegevens van materiaal dat is opgeslagen op een microSD-kaart zoals 12 TONE ANALYSIS-informatie en afbeelding-instellingen, worden verwijderd wanneer de microSD-kaart wordt verwijderd uit uw Walkman en wordt niet hersteld, zelfs als de microSD-kaart correct wordt teruggeplaatst. Deze gegevens moeten elke keer dat u de microSD-kaart plaatst, worden ingesteld.