Digital Media PlayerNW-ZX2

Een microSD-kaart plaatsen

U kunt materiaal zoals muziek opslaan op microSD-kaarten (niet bijgeleverd) naast [System storage].

  1. Trek het microSD-kaartsleufklepje () er helemaal uit.
  2. Draai het microSD-kaartsleufklepje () naar beneden om de microSD-kaartsleuf bloot te leggen ().
  3. Plaats een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf () met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht tot deze vastklikt.
    Uw Walkman werkt de database bij. Het afspelen van muziek of video's stopt.
  4. Sluit het microSD-kaartsleufklepje ().

Opmerking

  • Als de microSD-kaart niet wordt herkend, verwijdert u deze en plaatst u deze opnieuw in uw Walkman.
  • Plaats geen vloeistoffen, metalen, brandbare stoffen of andere voorwerpen dan een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf ().
  • Als u een microSD-kaart invoert, begint uw Walkman de database bij te werken en is gaat de informatie over het vorige afspeelpunt verloren. Selecteer het gewenste nummer opnieuw.
  • Als u een microSD-kaart invoert met veel materiaal, kan het meer dan 10 minuten duren voordat de database op uw Walkman is bijgewerkt. Het bijwerken van de database duur langer wanneer het materiaal is opgeslagen op een microSD-kaart dan wanneer het is opgeslagen in de opslag van het systeem.