Digital Media PlayerNW-ZX2

Ak ste narazili na problémy alebo ak sa potrebujete dozvedieť o tom, ako sa prehrávač WALKMAN® používa, prečítajte si túto príručku.

Farebný odtieň prehrávača Walkman predávaného vo vybraných krajinách alebo regiónoch sveta nemusí byť zhodný s farebnými odtieňmi znázornenými vyššie.