Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате вашия WALKMAN®.


Цветът на този модел Walkman, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.


Това “Помощно ръководство” предоставя информация за най-новата версия на системния софтуер на Walkman.
Актуализирайте системния софтуер до най-новата версия, за да се възползвате от най-новите функции.


Добавени функции към Вер. 1.1.0

Приложението aptX HD беше добавено към съвместимия Bluetooth кодек.


Добавени функции към Вер. 2.00

Добавена е функцията Bluetooth Receiver.

Към настройките за качество на звука е добавен Vinyl Processor.

Към опциите за оформление за екрана за възпроизвеждане е добавен Digital Peak Meter.

Добавена е функция за ръчно добавяне на обложки към албуми.

Към изскачащото меню на екрана Библиотека е добавена [Edit Playlist Name].

Добавено е [Text Input] към меню [Device Settings] в [Basic Settings].Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.