Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder din WALKMAN®.


Färgen på Walkman-modeller som säljs i somliga länder/områden kan skilja sig från den som visas ovan.


I denna ”Hjälpguide” finns information om den senaste versionen av Walkman-systemmjukvaran.
Uppdatera systemmjukvaran till den senaste versionen för att använda de senaste funktionerna.


Funktioner som tillkommit i Ver. 1.1.0

aptX HD har lagts till som kompatibel Bluetooth-kodek.


Funktioner som tillkommit i Ver. 2.00

Bluetooth Receiver-funktionen har tillkommit.

Vinyl Processor har lagts till bland ljudkvalitetsinställningarna.

Digital Peak Meter har lagts till bland layoutalternativen för uppspelningsskärmen.

En funktion för att lägga till albumomslagsbilder för hand har tillkommit.

[Edit Playlist Name] har lagts till på popup-menyn på biblioteksskärmen.

[Text Input] har lagts till på [Device Settings]-menyn under [Basic Settings].Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.

Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.