Digital stillbildskameraDSC-QX10/QX100

Använd denna Hjälpguide om du har några frågor om hur du använder kameran.

Se följande webbplats för mer information om ”PlayMemories Mobile”.

http://www.sony.net/pmm/