กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลDSC-QX10/QX100

ใช้ คู่มือช่วยเหลือ นี้เมื่อท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานกล้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "PlayMemories Mobile" ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

http://www.sony.net/pmm/