DigitaalikameraDSC-RX100M3

Vianmääritys

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.

  1. Tarkista Vianmääritys-kohteet ja tarkista sitten tuote.
    Jos näytössä näkyy ”C/E:□□:□□” tai muu vastaava ilmoitus, katso itsediagnostiikkanäyttö.
  2. Irrota akku, odota noin yksi minuutti, asenna akku takaisin ja kytke virta päälle.
  3. Alusta asetukset.
  4. Ota yhteys myyjään tai paikalliseen valtuutettuun huoltoon. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin on asiakastuen www-sivustolla.
    http://www.sony.net/