DigitaalikameraDSC-RX100M3

Korostustaso

Korostaa tarkennettujen alueiden ääriviivoja tietyllä värillä kuvattaessa manuaalista tarkennusta tai suoraa manuaalisesta tarkennusta käyttäen. Tämän toiminnon avulla voit helposti tarkistaa tarkennuksen.

  1. MENU (Omat asetukset)[Korostustaso] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Korkea:
Asettaa korostustason suureksi.
Keskisuuri:
Asettaa korostustason keskisuureksi.
Matala:
Asettaa korostustason pieneksi.
Ei käytössä (oletusasetus):
Ei käytä korostustoimintoa.

Huomautus

  • Koska tuote päättelee, että terävät alueet ovat tarkennettuina, korostuksen vaikutus vaihtelee kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan.
  • Tarkennettujen alueiden ääriviivoja ei korosteta, kun tuote on liitetty HDMI-kaapelilla.