DigitaalikameraDSC-RX100M3

Tilapyörän toimintoluettelo

Voit valita haluamasi kuvaustilan kiertämällä tilapyörää.

Käytettävissä olevat toiminnot

(Älykäs automaatti):
Voit ottaa valokuvia automaattisesti säädetyillä asetuksilla.

(Paras automaattis.):
Voit ottaa kuvia, joiden laatu on parempi kuin Älykäs automaattinen -tilassa.

P (Ohjelmoitava):
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo (F-arvo)) säätyy automaattisesti. Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.

A (Aukko etusijalla):
Voit säätää aukkoa ja kuvata, kun haluat sumentaa taustaa tms.

S (Suljinaika etusijalla):
Voit kuvata nopeasti liikkuvia kohteita yms. säätämällä valotusaikaa manuaalisesti.

M (Käsivalotus):
Voit ottaa kuvia halutulla valotuksella säätämällä valotusaikaa ja aukon arvoa.

MR (Palauta rekisteri):
Voit ottaa kuvan, kun etukäteen tallennetut, usein käytettävät tilat tai numeeriset asetukset on palautettu.

(Video):
Voit muuttaa videotallennusasetusta.

(Pyyhkäisypanor.):
Voit ottaa panoraamakuvan sommittelemalla kuvat.

SCN (Valotusohjelma):
Voit kuvata olosuhteiden mukaan valmiiksi määritellyillä asetuksilla.