Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Uppspelning av bilder

Gör så här för att spela upp bilder.

  1. Tryck på (Uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
  2. Välj bild med styrratten.

Tips

  • Produkten skapar en bilddatabasfil på minneskortet för kunna att lagra och spela upp bilder. Det kan hända att bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen inte går att spela upp på rätt sätt. För att kunna spela upp bilder som är tagna med andra apparater, måste man först registrera de bilderna i bilddatabasfilen med hjälp av MENU [Installation][Återställ bilddatabas].