Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Indexvisning

Det går att visa flera bilder samtidigt i uppspelningsläge.

  1. Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan medan en bild visas.
    För att ändra hur många bilder som ska visas
    MENU(Uppspelning) → [Indexvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

9 bilder/25 bilder


För att återgå till enbildsvisning

Välj önskad bild och tryck på i mitten på styrratten.


För att snabbt se önskad bild

Välj listen till vänster på indexbildskärmen med styrratten, och tryck sedan upptill/nedtill på styrratten. När listen är vald går det att tända kalenderskärmen eller mappvalsskärmen genom att trycka på i mitten. Det går även att byta visningssätt genom att välja motsvarande ikon.