Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Datorn upptäcker inte den här produkten.

  • Ställ in punkten [USB-anslutning][Massminne].
  • Kontrollera att kameran är påslagen.
  • Om batterinivån är låg så sätt i ett uppladdat batteripaket.
  • Använd den medföljande mikro-USB-kabeln för att koppla ihop apparaterna.
  • Koppla ur USB-kabeln och koppla sedan in den ordentligt igen.
  • Koppla bort all övrig utrustning från datorns USB-uttag, utom den här produkten, tangentbordet och musen.
  • Anslut den här produkten direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat.
  • Om man ställer in punkten [USB-strömförsörjn.][Av], kan det hända att datorn upptäcker den här produkten.