Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Fördelarna med automatisk tagning

Den här kameran är utrustad med följande tre automatiska tagningslägen: [Intelligent auto], [Bättre autojustering], och [Autoprogram].

(Intelligent auto):
Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning.

(Bättre autojustering):
Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning. I det här läget tar kameran tydliga bilder även av mörka scener eller scener i motljus.

P (Autoprogram):
Gör det möjligt att justera olika tagningsinställningar som t.ex. vitbalansen eller ISO-värdet.

  • Bländarvärdet och slutartiden ställs in automatiskt av kameran.

Tips

  • Var noga med att inte flytta kameran innan alla bilderna har hunnit tas i [Bättre autojustering]-läget eller när överlappningsikonen visas.
  • I [Autoprogram] -läget går det att ändra slutartids- och bländarkombinationen genom att vrida på styrratten, samtidigt som rätt exponering bibehålls. Denna funktion kallas för "programflyttning" (P*).

OBS!

  • I läget [Bättre autojustering] tar lagringsprocessen längre tid, eftersom produkten skapar en kompositbild. I det läget visas överlappningsikonen och det hörs flera slutarklick, men bara en enda bild lagras.
  • I lägena [Intelligent auto] och[Bättre autojustering] ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.