Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Bättre autojustering

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen. I det här läget tar kameran klara och tydliga bilder även för mörka scener och scener i motljus.

I svag belysning eller i motljus kan det hända att kameran tar flera bilder om det behövs för att skapa en kompositbild, t.ex. för att ta bilder med högre kvalitet än i det intelligenta autoläget.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Bättre autojustering).
  2. Rikta kameran mot motivet.
    När kameran upptäcker scentypen tänds motsvarande scenigenkänningsikon på skärmen. Vid behov kan det hända att även överlappningsikonen tänds.

  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

  • När produkten används för att skapa kompositbilder tar lagringsprocessen längre tid än vanligt.
  • Produkten kan inte upptäcka scentypen när någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
  • Det kan hända att produkten inte upptäcker scentypen på rätt sätt under somliga tagningsförhållanden.